ΠΕΝΕΔ 398

Διαδικτυακές γραμματικές και λεξικά. Πολυλεκτικές ρηματικές εκφράσεις στα νέα ελληνικά: γλωσσολογική και ψυχογλωσσολογική ανάλυση των στερεότυπων πολυλεκτικών εκφράσεων. Εφαρμογή στην Αυτόματη Επεξεργασία της Γλώσσας και στην Εκπαίδευση
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη