ΠΕΝΕΔ 97

Αυτόματη Ανάλυση Ύφους και Μορφολογία. Αποτελεσματική ανάλυση ύφους σε κειμενικά δεδομένα με χρήση αυτόματων μεθόδων μορφολογικής ανάλυσης και κατασκευής μορφολογικών λεξικών για διάφορες συγχρονίες της Ελληνικής γλώσσας
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη