ΜΕΘΟΔΙΚΑ

Ανάπτυξη Μεθόδων Οργάνωσης, Διοίκησης και Λειτουργίας Κατανεμημένων Εικονικών Επιχειρήσεων Ανάπτυξης Συστημάτων Πληροφορικής
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη