ΝΑΔΚΞ

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΙΑΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη