Στρατηγικό Πλαίσιο

Διαμόρφωση Στρατηγικού Πλαισίου Ανάπτυξης Πολιτικής
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη