«ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΡΓΟ ΙΠΣΥ - Στρατηγικός σχεδιασμός και υποδομές ΙΠΣΥ» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΚΩΔ.: Orizontio0119
ΙΠΣΥ
Δημ:
10-01-2019
Λήξη:
23-01-2019