Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων
Eρευνητικό Κέντρο "Αθηνά"

Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 
Παράδεισος Αμαρουσίου 15125 
Τηλ: 2106875403 
Fax: 2106856804 
e-mail: contact@imis.athena-innovation.gr