'Ανθρωποι

Δημήτριος Σκούτας

Ερευνητές
Εντεταλμένος Ερευνητής
Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων
Ο Δημήτρης Σκούτας απέκτησε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) το 2003, και τον τίτλο του Διδάκτορα Μηχανικού από το ΕΜΠ το 2008. Κατά το διάστημα αυτό, εργάστηκε ως μέλος του Εργαστηρίου Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων και Δεδομένων (ΕΣΒΓΔ) στο ΕΜΠ και του Ινστιτούτου Πληροφοριακών Συστημάτων (ΙΠΣΥ). Την περίοδο 2009 έως 2011, εργάστηκε ως μετα-διδακτορικός ερευνητής στο Ερευνητικό Κέντρο L3S. Σήμερα εργάζεται ως μετα-διδακτορικός ερευνητής στο ΙΠΣΥ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη διαχείριση γεωχωρικών δεδομένων και την ολοκλήρωση και εξόρυξη δεδομένων.