'Ανθρωποι

Αθανάσιος Γεντίμης

Επιστημονικοί Συνεργάτες
Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων
Ο Αθανάσιος Γεντίμης είναι διπλωματούχος μηχανικός της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), από το οποίο αποφοίτησε το 2001. Το 2004 έλαβε το Διευρωπαϊκό Mεταπτυχιακό Τίτλο "European Master In Cyber Communication & Interactive Media" από το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Από το 2001 μέχρι το 2007 συνεργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του ΕΜΠ.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα αξιοποίησης τεχνολογικών υποδομών στη δημόσια διοίκηση (e-government), ανασχεδιασμού διαδικασιών (business remodeling), παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες καθώς και σε θέματα πληροφοριακών συστημάτων ιστού.