Υλοποίηση Προτύπων εφαρμογών και παροχή τεχνογνωσίας για την υλοποίηση δράσεων διαφάνειας και συμμετοχής

ΔΜ 2013

Υλοποίηση Προτύπων εφαρμογών και παροχή τεχνογνωσίας για την υλοποίηση δράσεων διαφάνειας και συμμετοχής
Status
Completed
Start Date
End Date