'Ανθρωποι

Άννα Βακαλοπούλου

Επιστημονικοί Συνεργάτες
Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου
+30 210 6875447
Η Άννα Βακαλοπούλου είναι γλωσσολόγος στο Τμήμα Ηλεκτρονικής Λεξικογραφίας και Γλωσσικών Πόρων του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" (ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά"). Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Λεξικογραφία (1997). Δραστηριοποιείται κυρίως σε θέματα υπολογιστικής και ηλεκτρονικής λεξικογραφίας, καθώς και δημιουργίας και διαχείρισης ηλεκτρονικών σωμάτων κειμένων. Ως ερευνήτρια στο ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά", έχει συμμετάσχει στα εξής προγράμματα: ΕΘΕΓ, ΛΕΞΙΣ, ΣΑΠΦΩ, ΝΟΗΜΑ, Ένας Ιππότης στο Κάστρο των Λέξεων, Λεξιπαιδεία. Έχει εργασθεί στην έκδοση ηλεκτρονικού θεματικού λεξικού της ελληνικής (Computer Logic) καθώς και στο Ηλεκτρονικό Σώμα Κειμένων "Bank of English" (Collins - University of Birmingham).