Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά") είναι ερευνητικό ινστιτούτο που λειτουργεί  υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Υπάγεται στο Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης «Αθηνά» ως ένα από τα Ινστιτούτα του. Αποστολή του ΙΕΛ είναι η ανάπτυξη και προώθηση της Γλωσσικής Τεχνολογίας στην Ελλάδα. Διαρκής του στόχος είναι να αποτελεί κέντρο αριστείας στη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στην ανωτέρω επιστημονική περιοχή.