EU BabyRobot+

BabyRobot+

EU BabyRobot+

Σκοπός του έργου είναι να συνεχίσει τις κατευθύνσεις έρευνας του έργου BabyRobot και θα ασχοληθεί με Αλγορίθμους και συστήματα Ρομποτικής Αντίληψης και Αλληλεπίδρασης.

Status
Active
Start Date
End Date
Type
European
Responsible