«Υπηρεσίες υποστήριξης και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε θέματα διαχείρισης και διάχυσης γεωχωρικών δεδομένων»

OKXE

«Υπηρεσίες υποστήριξης και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε θέματα διαχείρισης και διάχυσης γεωχωρικών δεδομένων»
Status
Completed
Start Date
End Date