Ασύρματα δίκτυα αισθητήρων στην διαχείριση κύκλου ζωής τεχνικών πόρων (Υποέργο ΙΕΛ Ξάνθης)

WELCOM

Ασύρματα δίκτυα αισθητήρων στην διαχείριση κύκλου ζωής τεχνικών πόρων (Υποέργο ΙΕΛ Ξάνθης)
Status
Completed
Start Date
End Date