Ανάπτυξη και Υποστήριξη της πληροφοριακής υποδομής του έργου: “Απόκτηση φορητών προσωπικών υπολογιστών από τους πρωτοετείς φοιτητές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009”
Status
Ολοκληρωμένο
Start Date
End Date