Μέλος του ΔΣ του "Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος" ο καθ. Κωνσταντίνος Καράντζαλος

16-01-2020
ΕΚ "Αθηνά"

Ο συνεργαζόμενος καθηγητής του ΕΚ "Αθηνά", Κωνσταντίνος Καράντζαλος, εκλέχθηκε μέλος του ΔΣ του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος με απόφαση του Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκου Πιερρακάκη. Ο  Κωνσταντίνος Καράντζαλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) με διδακτορικό στην Τηλεπισκόπηση και μεταδιδακτορικό σε μεθόδους Παρατήρησης Γης και Μηχανικής Μάθησης. Έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα ερευνητικά προγράμματα για την αξιοποίηση δορυφορικών δεδομένων, με διεθνείς διακρίσεις για την επιστημονική συνεισφορά του ερευνητικού του έργου. Το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος έχει ως στόχο την εξειδίκευση και υλοποίηση της πολιτικής της χώρας μας στο Διάστημα, ενώ παράλληλα θα διαχειρίζεται εθνικά έργα που αφορούν σε διαστημικές τεχνολογίες. Μπορείτε να ενημερωθείτε για την πλήρη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου εδώ.

Ο καθ. Κωνσταντίνος Καράντζαλος συμμετέχει στην πρόσφατη ερευνητική συνεργασία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου "NEANIAS" με στόχο την αντιμετώπιση ανερχόμενων Ατμοσφαιρικών, Υποβρύχιων και Διαστημικών προκλήσεων. Το έργο στοχεύει στην προώθηση των πρακτικών/εφαρμογών της Ανοικτής Επιστήμης και συμβάλλει ενεργά στην υλοποίηση του οικοσυστήματος του EOSC, με τη συμμετοχή μεγάλων επιστημονικών και επαγγελματικών κοινοτήτων, επεκτείνοντας έτσι την προσφορά του διακλαδικά και υποστηρίζοντας την τεχνολογική, ρυθμιστική, διαδικαστική, στρατηγική αλλά και επιχειρηματική ανάπτυξη. Περισσότερες πληροφορίες: www.neanias.eu.