Προγράμματα κοινωνικού ενδιαφέροντος απο το παράρτημα του 'Αθηνά' στην Ξάνθη: ο γαστρονομικός και περιπατητικός τουρισμός στο επίκεντρο

05-11-2018
ΕΚ "Αθηνά"

Το παράρτημα του Ερευνητικού Κέντρου 'Αθηνά' στην Ξάνθη, ανάμεσα σε ποικίλες ερευνητικές δραστηριότητες και στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ενιαίας Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ», υλοποιεί προγράμματα τουριστικού ενδιαφέροντος με θεματικό αντικείμενο τον γαστρονομικό αλλά και τον περιπατητικό τουρισμό. 
 
Όπως εξηγεί ο Νέστορας Τσιρλιγκάνης, Υπεύθυνος παραρτήματος Ξάνθης "ένα από τα προγράμματα αυτά ασχολείται με τον γαστρονομικό τουρισμό. Πρόκειται για μία πρώτη απόπειρα να δημιουργηθεί βάση δεδομένων διαφόρων πόρων απο ελληνικές παραδοσιακές συνταγές, καθώς και ένα σετ από ηλεκτρονικά εργαλεία για τουρίστες, για παράδειγμα ένα πρόγραμμα στο κινητό που θα αναγνωρίζει το φαγητό, θα βγάζει τα συστατικά του, θα προβάλλει τη σύντομη ιστορία του ενδεχομένως και άλλα. Στόχος είναι η προώθηση του γαστρονομικού τουρισμού".  
 
Ο Ν. Τσιρλιγκάνης αναφέρθηκε επίσης σε πρόγραμμα που θα ενισχύσει τον περιπατητικό τουρισμό -με έμφαση στον τουρισμό των εθνικών δρυμών- αλλά και σε πρόγραμμα που αποσκοπεί στην πρόβλεψη επικινδυνότητας πυρκαγιάς με πιλοτική περιοχή την παλαιά πόλη της Ξάνθης. Μάλιστα, το πρόγραμμα πρόβλεψης επικινδυνότητας πυρκαγιάς στην παλαιά πόλη, θα προσφέρει ένα σημαντικό έργο για την προστασία των κατοίκων αλλά και των τουριστών που θα επισκέπτονται την περιοχή γιατί θα δίνει και οδηγίες για την διαδρομή που θα πρέπει να ακολουθήσουν σε περίπτωση πυρκαγιάς. 
 
Δείτε την συνέντευξη παρακάτω και διαβάστε σχετικό δημοσίευμα εδώ