Ημερίδα: Καινοτομικές προτάσεις και λύσεις στις ιχθυοκαλλιέργειες

09-02-2018
ΕΚ "Αθηνά"

H Hμερίδα "Καινοτομικές προτάσεις και λύσεις στις ιχθυοκαλλιέργειες" που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018 στο Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά" διοργανώνεται απο το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά", την εταιρεία CITE, το δίκτυο SDSN Greece, το ICRE8 project και την i2s, στο πλαίσιο του έργου BlueBRIDGE
 
Οι ιχθυοκαλλιέργειες είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος τομέας παραγωγής ζωοτροφών στον κόσμο με συνεχή και ταχεία αύξηση της παγκόσμιας παραγωγής. Ωστόσο, το περιβάλλον που λειτουργούν οι επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιέργειας είναι εντατική και άκρως ανταγωνιστική, με περιορισμένο περιθώριο κέρδους. Όλοι οι παραγωγοί ιχθυοκαλλιέργειας πρέπει να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένες προκλήσεις όσον αφορά τη βελτίωση της απόδοσης των εταιρειών τους όσον αφορά το κόστος, τη μετατροπή των ζωοτροφών, τον ρυθμό ανάπτυξης και τη θνησιμότητα. Ταυτόχρονα, οι αποφάσεις τους πρέπει να είναι βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον.
 
Η υδατοκαλλιέργεια είναι μια σύνθετη παραγωγή, επηρεασμένη από πολλούς αλληλένδετους παράγοντες που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, τις πρακτικές διαχείρισης της παραγωγής, τις στρατηγικές διατροφής και την καθημερινή λειτουργία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του έργου BlueBRIDGE (HORIZON 2020) που παρέχονται στον πυλώνα της Γαλάζιας Οικονομίας Blue Economy, οι υδατοκαλλιεργητές μπορούν να εκτιμήσουν τις επιδόσεις της παραγωγής τους αξιοποιώντας μεθόδους μηχανικής μάθησης βασισμένες στα πραγματικά ιστορικά δεδομένα παραγωγής. Επιπλέον, είναι σε θέση να παράγουν ακριβή σχέδια παραγωγής και τεχνικοοικονομικές αναλύσεις συνδυάζοντας παραγωγικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά δεδομένα και οδηγούν σε  ορθές και έγκαιρες αποφάσεις για να ενισχύσουν τη θέση της υδατοκαλλιέργειας τους έναντι του ανταγωνισμού.
 
Η τρέχουσα πρόοδος στο πλαίσιο του έργου BlueBRIDGE και γενικότερες καινοτομικές εξελίξεις θα παρουσιαστούν σε μία ειδικά σχεδιασμένη ημερίδα.  
 
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
 
ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  
 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
11.30 π.μ. -12.00 μ.μ. Προσέλευση
12.00 μ.μ. – 12.15 μ.μ. Καλωσόρισμα /εισαγωγή από τον πρόεδρο του ΕΚ ΑΘΗΝΑ
12.15 μ.μ – 13.30 μ.μ. Ηλεκτρονικές υποδομές αξιολόγησης της απόδοσης και εργαλεία benchmarking και υποστήριξης αποφάσεων στην Ιχθυοκαλλιέργεια
Εργαλεία Στρατηγικών Επενδύσεων και Συστηματικού Προγραμματισμού στην Ιχθυοκαλλιέργεια
 
Υπηρεσίες Γεωανανάλυσης  στην Ιχθυοκαλλιέργεια
 
Παρουσίαση -  συζήτηση
13.30 μ.μ. – 14.00  μ.μ.  Τεχνο – οικονομική και κοινωνικο-οικονομική προσέγγιση  ολοκληρωμένης και αειφόρου παραγωγής στην ιχθυοκαλλιέργεια. Παρουσίαση και συζήτηση. 
14.00 μ.μ.  – 14.30 μ.μ  Νέες τεχνικές αξιοποίησης αποβλήτων  στο χώρο της ιχθυοκαλλιέργειας.  Παρουσίαση και συζήτηση. 
14.30 μ.μ – 15.00 μ.μ. Ελαφρύ γευμα
15.00 μ.μ.  – 16.00 μ.μ. Γενικά Συμπεράσματα – Δυνατότητες
16.00 μ.μ. – 18.00 μ.μ.  Διαδραστική χρήση των προτεινόμενων συστημάτων