3ος Περιφερειακός Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής

05-03-2017
ΙΕΛ

Ο Οργανισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, Επιστήμης και Τεχνολογίας (WROHellas) www.wrohellas.gr, ο Συλλογος Ρομποτικής Μαθηματικών – Φυςικής και Τεχνολογίας Ξάνθης (RoboSpeciallists) (www.robospecialists.gr), και το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (www.ceti.athenainnovation.gr) με το γραφείο Σχολικού Συμβούλου Πληροφορικής Θράκης διοργανώνουν την Κυριακή 5/3/2017 και ώρα 11:00 π.μ ως 2:00μ.μ., στην αίθουσα του Ερευνητικου Κέντρου «Αθηνά» – Ξάνθη (Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, Σηλ.: 2541 078787) τον 3ο Περιφερειακό Διαγωνισμός  Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για μαθητές Δημοτικού με θέμα: «Οχήματα και μεταφορές του αύριο» και τον 2ο Περιφερειακό Διαγωνισμό Ρομποτικής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για μαθητές Γυμνασίου με θεμα: «Η πορεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου» Οι αντίστοιχοι Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί διοργανώνονται από τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό WRO Hellas στισ 18/3/2017 στην Αθήνα. Οι Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί διεξάγονται στο πλαίσιο της ευρύτερης προςπάθειας του WROHellas για τη διάδοση της νέας εκπαιδευτικής μεθόδου STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics) στον τρόπο διδαςκαλίασ και εκπαίδευσης. Στους περιφερειακους διαγωνισμούς στην Ξάνθη, καλούνται να παρακολουθήςουν μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται για την εκπαιδευτική ρομποτική.