Πλατφόρμα σημασιολογικής διαχείρισης γνώσης και δημιουργίας διαδραστικών εκπαιδευτικών σεναρίων με χρήση προηγμένων τεχνολογιών ανάπτυξης πολυσυμμετοχικών παιχνιδιών

GAMEIT

Πλατφόρμα σημασιολογικής διαχείρισης γνώσης και δημιουργίας διαδραστικών εκπαιδευτικών σεναρίων με χρήση προηγμένων τεχνολογιών ανάπτυξης πολυσυμμετοχικών παιχνιδιών

Η πλατφόρμα GameIt συνδυάζει ένα εργαλείο συγγραφής παιχνιδιών και ένα περιβάλλον αναπαραγωγής, το οποίο επικοινωνεί με ένα αποθετήριο μαθησιακών αντικειμένων. Οι χρήστες, ανάλογα με το ρόλο που έχουν, μπορούν να:

  • Συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά παιχνίδια - Αναζητούν εκπαιδευτικό περιεχόμενο στο αποθετήριο της πλατφόρμας (είτε ξεχωριστά από το παιχνίδι, είτε κατά τη διαδικασία σχεδίασης σεναρίων)
  • Προσθέτουν μαθησιακό υλικό στο αποθετήριο της πλατφόρμας
  • Σχεδιάζουν σενάρια παιχνιδιών, μέσα από μία εύχρηστη διαδικασία σχεδιασμού
     

Σκοπός - Στόχος

Το έργο GameIt συμβάλει στο όραμα ενός ψυχαγωγικού, προσωποποιημένου και πάντα διαθέσιμου εικονικού σχολείου με διδακτικές δραστηριότητες τέτοιες που δεν γνωρίζουν γεωγραφικά και χρονικά σύνορα, ενός σχολείου βασισμένου στο ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και την αποθησαυρισμένη ανθρώπινη γνώση. Το GameIt συνδυάζει καινοτομικά τα αποτελέσματα βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας με ώριμες τεχνολογίες στοχεύοντας στην αναβάθμιση της καθημερινής (Ελληνικής και διεθνούς) εκπαιδευτικής πρακτικής με:

  • τη δύναμη μιας μηχανής ολοκλήρωσης ψηφιακής γνώσης
  • τα παιδαγωγικά πλεονεκτήματα της μάθησης που βασίζεται στο παιχνίδι
  • τη διάδραση που εξασφαλίζει το δικτυακό παιχνίδι με πολλούς παίκτες σε συνεργατικό ή/και ανταγωνιστικό περιβάλλον

Το έργο απέδωσε εκπαιδευτικά σενάρια έτοιμα για χρήση από τους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευση, καθώς και ισχυρά εργονομικά εργαλεία συγγραφής για τους εκπαιδευτικούς, με στόχο την αξιοποίηση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία (βασισμένη στις τεχνικές της παιχνιδοποίησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας).

'
Status
Completed
Start Date
End Date
Type
European
Responsible
Stella Markantonatou