Πλατφόρμα Μεταγραφής Ιστορικών Χειρογράφων

μDoc.Ts

Πλατφόρμα Μεταγραφής Ιστορικών Χειρογράφων

Παρόλο, που μέχρι σήμερα έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες ψηφιοποίησης και ηλεκτρονικής πρόσβασης στο περιεχόμενο των συλλογών αυτών, καμία δεν έχει οδηγηθεί με ικανοποιητικό αποτέλεσμα σε πλήρη ψηφιακή μεταγραφή (transcription), το οποίο μετατρέπει αυτόματα ψηφιακές εικόνες ιστορικών χειρόγραφων σε απλό ηλεκτρονικό κείμενο (text). Κατά συνέπεια μεγάλος αριθμός ιστορικών χειρόγραφων κειμένων να μη μπορεί να μελετηθεί εύκολα και να παραμένει ανεκμετάλλευτος.

Ο στόχος του έργου μDOC.tS είναι είναι να αναπτύξει μία καινοτόμο και οικονομικά αποδοτική λύση για να βοηθήσει όχι μόνο ειδικούς μελετητές αλλά και αρχεία, βιβλιοθήκες, μουσεία, κ.τ.λ. στην πλήρη μεταγραφή των ιστορικών χειρόγραφων. Οι τεχνολογίες που θα προκύψουν θα ενσωματωθούν σε ένα σύνολο εργαλείων τα οποία θα υλοποιηθούν σε μια εξειδικευμένη πλατφόρμα υποβοήθησης μεταγραφής χειρογράφων.

Status
Active
Start Date
End Date
Type
National
Responsible
George Pavlidis
Partners

ΔΠΘ, Omega Technology, ΕΚ Αθηνά/ΙΕΛ, Πρίσμα Ηλεκτρoνικά ΑBEΕ