Η αισθησιοκινητική βάση της αιτιακότητας και του ποιού ενεργείας και η δήλωσή τους στα ρήματα ώθησης, έλξης, κρούσης και δαρμού της Νέας Ελληνικής

ΑΑΠΕΩ

Η αισθησιοκινητική βάση της αιτιακότητας και του ποιού ενεργείας και η δήλωσή τους στα ρήματα ώθησης, έλξης, κρούσης και δαρμού της Νέας Ελληνικής
Στο έργο αυτό επιχειρούμε να γειώσουμε τις αφηρημένες γλωσσολογικές έννοιες του λεξικού ποιού ενεργείας (lexical aspect/Aktionsart) και της αιτιακότητας (causality) των ρημάτων ώθησης, έλξης, κρούσης και δαρμού της Ελληνικής σε απτά αισθησιοκινητικά χαρακτηριστικά, προκειμένου να επανακαθορίσουμε το περιεχόμενο των εννοιών με αντικειμενικές μετρήσεις. Η διαθεματική αυτή προσέγγιση υπηρετεί τη θεωρητική και γνωσιακή γλωσσολογική μελέτη της Νέας Ελληνικής λόγω της βαθύτερης κατανόησης των γλωσσικών συμβόλων. Υπηρετεί επίσης την αλληλεπίδραση ανθρώπου και υπολογιστή ικανοποιώντας την απαίτηση για σύνδεση αισθησιοκινητικών δεδομένων με συμβολικές γλωσσικές απεικονίσεις.
Status
Active
Start Date
End Date
Type
National
Responsible
Stella Markantonatou