Ενίσχυση ερευνητικών δράσεων για την Πολιτιστική Κληρονομιά

SRACH-3

Ενίσχυση ερευνητικών δράσεων για την Πολιτιστική Κληρονομιά
Το έργο αποσκοπεί στην υποστήριξη ειδικών ερευνητικών δραστηριοτήτων στις περιοχές των φυσικών επιστημών και της πληροφορικής για τη διερεύνηση, τεκμηρίωση, πιστοποίηση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Status
Active
Start Date
End Date
Responsible
Nestor Tsirliganis