Εφαρμογή Διαχείρισης Αλλεργιών Μέσω Αυτοματοποιημένης Ανίχνευσης Κινησιολογικών και Ηχητικών Μοτίβων

Personal Allergy Tracer - P.A.T.

Εφαρμογή Διαχείρισης Αλλεργιών Μέσω Αυτοματοποιημένης Ανίχνευσης Κινησιολογικών και Ηχητικών Μοτίβων
Το έργο αυτό αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου e-Health/m-Health πληροφοριακού συστήματος, για την έξυπνη, απομακρυσμένη παρακολούθηση ασθενών με Αλλεργικά Συμπτώματα και την επίτευξη των εξής αντικειμένων:
α) τη συνεχή παρακολούθηση της υγείας του κάθε ασθενούς ατομικά και τον έξυπνο εντοπισμό της έξαρσης της ασθένειάς του,
β) την τακτική ηλεκτρονική ενημέρωση του ιατρού που τον παρακολουθεί, με στόχο την επίβλεψη της υγείας του ασθενούς και της θεραπείας που ακολουθεί και
γ) την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων μέσω ενός συστήματος σχετικά με τις διάφορες μορφές εποχικών αλλεργιών και των ατόμων που επηρεάζουν.
Status
Active
Start Date
Responsible
Gregory Stainhaouer
Partners

Ε.Ε.Δ.Α. Ε.Κ. «Αθηνά» VIDAVO ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ BLOCKACHAIN I.K.E.