Διαδικτυακή Υπηρεσία Βελτίωσης Ικανότητας Ανάγνωσης Δυσλεκτικών Ατόμων

Evgloton

Διαδικτυακή Υπηρεσία Βελτίωσης Ικανότητας Ανάγνωσης Δυσλεκτικών Ατόμων
Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία μιας διαδικτυακής υπηρεσίας που θα συμβάλλει στη βελτίωση της ικανότητας ανάγνωσης των δυσλεκτικών παιδιών. Θα αναπτυχθεί ένα τεχνολογικό σύστημα που θα βελτιώνει την ικανότητα ανάγνωσης των παιδιών με δυσλεξία, με συνέπεια την καλύτερη ένταξη τους στην κοινωνία. Το έργο αυτό θα απευθύνεται σε ομάδες νέων σχολικής ηλικίας που αντιμετωπίζουν προβλήματα δυσλεξίας, με στόχο την δημιουργία ενός βοηθητικού εργαλείου για καλύτερη ποιότητα ανάγνωσης, που μπορεί να ενσωματωθεί σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Τα παιδιά με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν χρησιμοποιώντας το σύστημα να μάθουν να διαβάζουν καλύτερα με την βοήθεια ειδικών ηλεκτρονικών κειμένων. Η προσαρμογή των κειμένων αυτών θα γίνεται μέσα από διαρκή και συστηματική παρακολούθηση της ικανότητας της ανάγνωσης του υποψηφίου με στόχο την εξατομίκευση του υλικού προς ανάγνωση. Για την υλοποίηση της προτεινόμενης υπηρεσίας θα απαιτηθεί η χρήση καταλλήλων αλγορίθμων ανάλυσης και αναγνώρισης της φωνής του χρήστη. Επιπλέον, για κάθε χρήστη θα δημιουργείται ένας ατομικός φάκελος παρακολούθησης της επίδοσης του, που θα περιλαμβάνει τα ήδη αναγνωσθέντα κείμενα και το ιστορικό των λαθών που πραγματοποιήθηκαν κατά την εκφώνηση τους. Η δυσκολία των προτεινόμενων προς ανάγνωση κειμένων θα μεταβάλλεται βάσει του ιστορικού των λαθών και της επίδοσης του χρήστη.
Status
Completed
Start Date
End Date
Responsible
Stylianos Bakamidis