Αττικά Αγγεία - Μελέτη & (3D) Παρουσίαση

Αττικά Αγγεία

Αττικά Αγγεία - Μελέτη & (3D) Παρουσίαση
Τα Αττικά αγγεία (μελανόμορφα, ερυθρόμορφα, μελαμβαφή κ.ά.) αποτελούν μία από τις σημαντικότερες και πλέον γνωστές, κατηγορίες της αρχαίας ελληνικής κεραμικής. Γνώρισαν μεγάλη διάδοση κατά την αρχαιότητα και αντικείμενο του τότε διεθνούς εμπορίου. Το αποτέλεσμα είναι η ανεύρεσή τους σε ολόκληρη σχεδόν τη Μεσόγειο και τον Εύξεινο Πόντο. Διασκορπισμένα σήμερα σε όλα τα μεγάλα Μουσεία του κόσμου προσελκύουν το ενδιαφέρον της επιστημονικής έρευνας αλλά και του γενικότερου κοινού.
 
Στόχος του έργου είναι να υποστηρίξει συνεργατικές δράσεις του ΙΕΛ με το τμήμα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης στο αντικείμενο της μελέτης Αττικών αγγείων. Οι συνεργατικές δράσεις περιλαμβάνουν αφενός την αρχαιολογική μελέτη Αττικών αγγείων και αφετέρου τη διερεύνηση των δυνατοτήτων συμβολής των σύγχρονων τεχνολογιών σε αυτό. Σημαντική θέση για παράδειγμα, θα κατέχει η τρισδιάστατη (3D) απεικόνισή τους, η οποία θα αποσκοπεί τόσο στο να συνεισφέρει στην αρχαιολογική μελέτη τους όσο και στην καλύτερη παρουσίασή τους στην επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και στο ευρύ κοινό. Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθούν πειραματικές αποτυπώσεις αντικειμένων, με μεθόδους πόλωσης φωτισμού και focus stacking, αλλά και άλλων τεχνικών. Στόχος όλων αυτών είναι η βελτιστοποίηση της ποιότητας συλλογής 3D δεδομένων από μη-φιλικές, προς τη μέθοδο της πολυεικονικής φωτογραμμετρίας, επιφάνειες.
 
Στην πρώτη φάση του έργου, θα γίνουν δοκιμές σε συγκεκριμένα μελανόμορφα αττικά αγγεία σε συνεργασία με το τμήμα Αρχαιολογίας του Παν/μιου Ζυρίχης, το οποίο και θα θέσει στη διάθεση του ΙΕΛ κάποια αγγεία της συλλογής του για την πειραματική αποτύπωση.
 
Το έργο θα καλύψει κυρίως μέρος των δαπανών μετακίνησης ερευνητών του ΙΕΛ προς το Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης καθώς και εξειδικευμένο εργαστηριακό εξοπλισμό και αναλώσιμα.
 
Απώτερη επιδίωξη είναι και η σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του ΙΕΛ/Ε.Κ.”Αθηνά” και του τμήματος Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης.
Status
Active
Start Date
End Date
Type
Internal Project
Responsible
Despoina Tsiafaki