ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία

ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ

ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία
Η Υποδομή ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ, η Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία, είναι μία κατανεμημένη υποδομή που προέκυψε από τη συγχώνευση των υποδομών:
  • CLARIN, που παρέχει πρόσβαση σε ελληνικούς γλωσσικούς πόρους, ψηφιακό γλωσσικό περιεχόμενο και σε υπηρεσίες γλωσσικής επεξεργασίας εστιάζοντας (αλλά όχι αποκλειστικά) στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και
  • DARIAH, που υπηρετεί την ερευνητική κοινότητα των τεχνών και των ανθρωπιστικών επιστημών.
Η συνένωση των δύο υποδομών θα παράσχει στην ερευνητική κοινότητα, αλλά και στη βιομηχανία και το ευρύ κοινό, πρόσβαση σε αξιόλογες συλλογές διαλειτουργικών γλωσσικών και πολιτιστικών πόρων και σε καινοτόμες υπηρεσίες επεξεργασίας αυτών, διευκολύνοντας και προωθώντας την ψηφιακή διάσταση των επιστημών.
Status
Active
Start Date
End Date
Partners

ΕΚ "Αθηνά", 
Ακαδημία Αθηνών, 
ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, 
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας - ΕΔΕΤ Α.Ε., 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Ερευνητικό Πανεπιστημιακό,
Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ), 
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ),
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ), 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 
Ιόνιο Πανεπιστήμιο