Σχεδιασμός συνδέσεων με κόλλα τμημάτων οροφής θαλάμων ανελκυστήρων

ELEADHE-1

Σχεδιασμός συνδέσεων με κόλλα τμημάτων οροφής θαλάμων ανελκυστήρων
Αριθμητική μελέτη της δυνατότητας για ολική ή μερική αντικατάσταση συγκολλητών συνδέσεων με συνδέσεις με κόλλα στις οροφές θαλάμων ανελκυστήρων.
Status
Active
Start Date
End Date
Partners

ΙΝΒΙΣ
KLEEMANN