Πλατφόρμα Υπηρεσιών Νέφους για την Ενίσχυση της Ιχνηλασιμότητας και της Ποιότητας Προϊόντων Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής

ΠΑΝΟΠΤΗΣ

Πλατφόρμα Υπηρεσιών Νέφους για την Ενίσχυση της Ιχνηλασιμότητας και της Ποιότητας Προϊόντων Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής
Η πρόταση αφορά στην σχεδίαση, ανάπτυξη και εφαρμογή ενός καινοτόμου, ευφυούς και επεκτάσιμου συστήματος, βασισμένου σε τεχνολογία ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (RFID). Κύριος σκοπός του είναι η διακριτική συλλογή και καταγραφή επάνω στο τελικό προϊόν κρίσιμων για την ιχνηλασιμότητα πληροφοριών αλλά και την ποιότητα παραμέτρων από τον κύκλο ζωής του προϊόντος (τυποποίηση, μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση πριν την πώληση). Το προτεινόμενο σύστημα περιλαμβάνει ένα σύνολο από υπηρεσίες νέφους (Cloud Services) συνδεδεμένες με το τελικό προϊόν στις οποίες θα έχουν πρόσβαση τόσο οι τελικοί χρήστες μέσω της ηλεκτρονικής ετικέτας όσο και οι τελικοί καταναλωτές μέσω της οπτικής ταμπέλας σήμανσης.
Status
Active
Start Date
End Date
Type
National
Responsible
Partners

ΕΡΓΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕΒΕ, ΚΑΠΟΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΕΚ "ΑΘΗΝΑ"