si-Cluster-MoU

si-Cluster-MoU

si-Cluster-MoU
  • Διαχείριση κοινών υποδομών και λειτουργία τους με στόχο την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και σκοπού
  • Ανάπτυξη υπηρεσιών μιας στάσης για πληροφόρηση σε κανονιστικά και λογιστικά θέματα και θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας
  • Οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων, επιχειρηματικής ανάπτυξης, καθώς και εξειδικευμένων τεχνολογικών / επιστημονικών καταρτίσεων
  • Διοργάνωση roadshows, εκθέσεων και άλλων εκδηλώσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
  • Προώθηση και προβολή των μελών του si-Cluster
  • Υποστήριξη και δικτύωση του ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού
  • Συνεχής χαρτογράφηση του χώρου και προσέλκυση νέων μελών στο si-Cluster
  • Επεξεργασία προτάσεων και θέσεων για τη μετατροπή τους σε εφαρμόσιμες πολιτικές για την ανάπτυξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας
  • Υποστήριξη στην προετοιμασία και στην υλοποίηση/διαχείριση ερευνητικών, τεχνολογικών ή αναπτυξιακών έργων συναφών με το θεματικό πεδίο του si-Cluster
Status
Active
Start Date
End Date
Type
Internal Project