Παροχή Υπηρεσιών / Υπεργολαβία με την εταιρεία EXERGIA Energy and Environment Consultants S.A.

Παροχή Υπηρεσιών / Υπεργολαβία με την εταιρεία EXERGIA Energy and Environment Consultants S.A.

Παροχή Υπηρεσιών / Υπεργολαβία με την εταιρεία EXERGIA Energy and Environment Consultants S.A.
Provision of high level research services concerning the atmospheric environment at the two new alternative compressor station positions of the TAP project, in the wider wider area of Serres, Greece.
Status
Completed
Start Date
End Date
Responsible