«ΑΝΑΔΕΙΞΤΟ - Εργαλεία Ανάδειξης Τουριστικής Εμπειρίας» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 60ΞΡ469ΗΞΩ-ΞΦΜ ΚΩΔ.: ILSP.203.ANAD-ΧΑΝ.0918
ΙΕΛ
Δημ:
04-10-2018
Λήξη:
19-10-2018
«Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου στον Πολιτισμό» της Πράξης «Υπολογιστικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Δεδομένων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 73ΟΟ469ΗΞΩ-ΨΓΩ ΚΩΔ.: ILSP.203.DR-ΧΑΝ.0918
ΙΕΛ
Δημ:
04-10-2018
Λήξη:
19-10-2018
«i-Walk - Ευφυής Ρομποτικός Περιπατητήρας κινητικής και νοητικής υποβοήθησης ηλικιωμένων και ατόμων με κινητικά προβλήματα» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΙΕΛ
Δημ:
14-09-2018
Λήξη:
28-09-2018
«i-Walk - Ευφυής Ρομποτικός Περιπατητήρας κινητικής και νοητικής υποβοήθησης ηλικιωμένων και ατόμων με κινητικά προβλήματα» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΚΩΔ.: ILSP.201.iW-0818
ΙΕΛ
Δημ:
06-09-2018
Λήξη:
27-09-2018
«ΕΣΤΙΑ – ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΩΛΘ7469ΗΞΩ-1ΒΒ ΚΩΔ.: ILSP.200.EST-ΧΑΝ.0818
ΙΕΛ
Δημ:
28-08-2018
Λήξη:
12-09-2018
«GRE-Taste: η Γεύση της Ελλάδας» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 7Τ1Σ469ΗΞΩ-2ΙΡ ΚΩΔ.: ILSP.200.GRE-ΧΑΝ.0818
ΙΕΛ
Δημ:
28-08-2018
Λήξη:
12-09-2018
«AdVENt – Επαυξημένη Περιήγηση στους Εθνικούς Δρυμούς» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: Ω01Α469ΗΞΩ-6Ε3 ΚΩΔ.: ILSP.200.ADV-ΧΑΝ.0818
ΙΕΛ
Δημ:
08-08-2018
Λήξη:
24-08-2018
«ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ - Δράσεις Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ-Αθήνα» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΩΒΘΦ469ΗΞΩ-06Ω ΚΩΔ.: ILSP.200.APOL-0818
ΙΕΛ
Δημ:
02-08-2018
Λήξη:
17-08-2018
«i-Walk - Ευφυής Ρομποτικός Περιπατητήρας κινητικής και νοητικής υποβοήθησης ηλικιωμένων και ατόμων με κινητικά προβλήματα» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΝΒΕ469ΗΞΩ-Ο7Ο ΚΩΔ.: ILSP.200.iW-0818
ΙΕΛ
Δημ:
02-08-2018
Λήξη:
02-08-2018
«Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου στον Πολιτισμό» της Πράξης «Υπολογιστικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Δεδομένων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: Ω5ΛΖ469ΗΞΩ-ΞΝΣ ΚΩΔ.: ILSP.198.DR-ΧΑΝ.0718
ΙΕΛ
Δημ:
23-07-2018
Λήξη:
06-08-2018
«ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ - Δράσεις Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ-Αθήνα» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 7Μ49469ΗΞΩ-ΗΟΒ ΚΩΔ.: ILSP.198.APOL-0718
ΙΕΛ
Δημ:
19-07-2018
Λήξη:
03-08-2018
«ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ - Δράσεις Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ-Αθήνα» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΩΙ4Ζ469ΗΞΩ-3ΛΘ ΚΩΔ.: ILSP.196.APOL-0618
ΙΕΛ
Δημ:
21-06-2018
Λήξη:
09-07-2018
«Data4Impact - Big DATA approaches FOR improved monitoring of research and innovation performance and assessment of the societal IMPACT in the Health, Demographic Change and Wellbeing Societal Challenge» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΣΑΓ469ΗΞΩ-6ΔΩ ΚΩΔ.: ILSP.196.D4I-0618
ΙΕΛ
Δημ:
21-06-2018
Λήξη:
09-07-2018
«Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου στον Πολιτισμό»
ΑΔΑ.: 6Ζ3Δ469ΗΞΩ-ΔΥΤ ΚΩΔ.: ILSP.194.DR-ΧΑΝ.0618
ΙΕΛ
Δημ:
13-06-2018
Λήξη:
28-06-2018
«Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Υποτροφία
ΑΔΑ.: 6ΨΥΔ469ΗΞΩ-9Ξ8 ΚΩΔ.: ILSP.193.ΥΠ.DR-0518
ΙΕΛ
Δημ:
04-06-2018
Λήξη:
06-07-2018
ΙΕΛ
Δημ:
24-05-2018
Λήξη:
08-06-2018
«ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ - Δράσεις Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ-Αθήνα» Σύμβαση έργου
ΑΔΑ.: 6ΡΖΙ469ΗΞΩ-Ζ7Δ ΚΩΔ.: ILSP.190.APOL-0418
ΙΕΛ
Δημ:
02-05-2018
Λήξη:
31-05-2018

Pages