'Ανθρωποι

Μαρία Γαβριηλίδου

Ερευνητές
Ειδική Λειτουργική Επιστήμονας Α
Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου
+30 210 6875441

Η Μαρία Γαβριηλίδου είναι γλωσσολόγος - ερευνήτρια σε θέματα υπολογιστικής γλωσσολογίας από το 1988. Υπήρξε επιστημονική υπεύθυνη της συμμετοχής του ΙΕΛ σε πολλά ευρωπαϊκά και εθνικά έργα σχετικά με σώματα κειμένων και λεξικά (ενδεικτικά: CLARIN, ΕΗΓ-89 Κοινοτικός Ιστός του Ελληνισμού της Διασποράς, ΠΟΘΕΓ, INTERA, ENABLER, ΛΕΞΙΣ/ΕΠΕΤ ΙΙ, ΣΑΠΦΩ/ΕΠΕΤ-ΙΙ, SIMPLE/LE-2, PAROLE/LE-2, Greek-Danish dictionary/LINGUA-SOCRATES, RENOS/LRE, Network of European Reference Corpora κ.ά).

Έχει εκτεταμένη εμπειρία στο σχεδιασμό, την κατασκευή και την επεξεργασία γλωσσικών πόρων (σωμάτων κειμένων, υπολογιστικών λεξικών, ορολογικών πόρων και θησαυρών), στον σχεδιασμό και τη χρήση μεταδεδομένων για την περιγραφή και τεκμηρίωση των γλωσσικών πόρων, στον σχεδιασμό και την υλοποίηση γλωσσικών πόρων (ορολογικών λεξικών, θησαυρών κ.ά.) για υποστήριξη των διαδικασιών τεκμηρίωσης και ανάκτησης πολιτισμικού περιεχομένου.

Διδάσκει Υπολογιστική Λεξικογραφία στο διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τεχνογλωσσία του Πανεπιστημίου Αθηνών και του ΕΜΠ (1999-2009) καθώς και στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Θεωρία λεξικογραφίας και Εφαρμογές, Διατμηματικό Πρόγραμμα Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών (2003, 2005 & 2007).

Έχει συντονίσει τη (ή συνεργαστεί στη) σύνταξη έντυπων και ηλεκτρονικών πολυμεσικών λεξικών για ανθρώπους-χρήστες, και στην κατάρτιση εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής.

Έχει δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, περιοδικά και επιστημονικά βιβλία, οι οποίες εντάσσονται στο πεδίο της Υπολογιστικής Λεξικογραφίας, της Ορολογίας, του Σχεδιασμού, Σχολιασμού και της Επεξεργασίας Σωμάτων Κειμένων.