'Ανθρωποι

Ιωάννα Αντωνίου-Κρητικού

Ερευνητές
Διευθύντρια Ερευνών
Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου
+30 210 6875341

Η Ιωάννα Αντωνίου-Κρητικού είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στη Θεωρητική Γλωσσολογία από το Πανεπιστήμιο Paris 7. Έχει επιπλέον αποκτήσει Δίπλωμα Προκεχωρημένων Σπουδών (DEA) στη Θεωρητική Γλωσσολογία από το Πανεπιστήμιο Paris 7 και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Διδακτικής Γλωσσών από το Πανεπιστήμιο Paris 3 (Universite de la Sorbonne Nouvelle). Έχει εργαστεί ως υπάλληλος της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Τμήμα μετάφρασης) και ως επιμορφώτρια καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης στα Π.Ε.Κ. σε θέματα Διδακτικής γλωσσών. Από το 1994 εργάζεται ως ερευνήτρια-γλωσσολόγος στο Τμήμα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) και έχει συμμετάσχει στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού γλωσσικής διδασκαλίας στο πλαίσιο διαφόρων ερευνητικών προγραμμάτων (SRIDE-LOGOS, ΔΙΑΛΟΓΟΣ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ΓΛΩΣΣΑ-ΕΠΕΑΕΚ 1.1α, MYTHE , e-LEARNING κ.λπ.). Η Ιωάννα Αντωνίου-Κρητικού είναι σήμερα ερευνήτρια Α΄ Βαθμίδας και υπεύθυνη του τμήματος Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του ΙΕΛ. Από το 2001 διδάσκει θέματα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γλωσσική Τεχνολογία». Έχει δημοσιεύσει βιβλία και άρθρα στο χώρο της Διδακτικής γλωσσών και της Υποβοηθούμενης από Υπολογιστή Γλωσσικής Εκμάθησης.

Δημοσιεύσεις