'Ανθρωποι

Νικόλαος Χατζηγεωργίου

Ερευνητές
Κύριος Ερευνητής
Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου
+30 25410 78787

Ο Νίκος Χατζηγεωργίου έχει πτυχίο Φυσικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και διδακτορικό από το UCLA. 
Στο ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά" κατέχει τη θέση Ερευνητή Β', με αντικείμενο "Δικτυακές Εφαρμογές Βάσεων Δεδομένων και Πολυμέσων". Τα ενδιαφέροντά του συμπεριλαμβάνουν: σχεδιασμός και κατασκευή δικτυακών εφαρμογών, βάσεις δεδομένων, εφαρμογές πολυμέσων, κατασκευή εργαλείων δημιουργίας και επεξεργασίας σωμάτων κειμένων (corpora), εφαρμογές Android.

Είναι ο υπεύθυνος του Παραρτήματος Θράκης του ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά" από την αρχή της δημιουργίας του και συμμετέχει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση όλων των δραστηριοτήτων του Παραρτήματος.