'Ανθρωποι

Πύρρος Τσιάκουλης

Επιστημονικοί Συνεργάτες
Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου
+30 210 6875300
Ο Πύρρος Τσιάκουλης αποφοίτησε το 2003 από την Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Από το 2004 διατελεί Υποψήφιος Διδάκτωρ στην Επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, στον τομέα Σημάτων Ελέγχου και Ρομποτικής της Σχολής Ηλ. Μηχ. & Μηχ. Υπολ. του ΕΜΠ. Το αντικείμενο της διατριβής είναι στον τομέα της σύνθεσης φωνής, και επιβλέπεται από τον καθ. Γεώργιο Καραγιάννη (ΕΜΠ) σε συνεργασία με τον αναπλ. καθ. Αλέξανδρο Ποταμιάνο (Πολυτεχνείο Κρήτης).
Από το 2000 αποτελεί μέλος του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" (ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά"). Έχει συμμετάσχει ενεργά σε ποικίλα εθνικά και κοινοτικά έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, με κυριότερα τα: IMUTUS, ΚΛΕΙΩ, VEMUS, Mobitalk, INTEREG III «Ελλάδα-Βουλγαρία», καθώς επίσης και στην ανάπτυξη προϊόντων του ΙΕΛ (All Greek to Me!, Εκφωνητής+). Αποτελεί μέλος της ομάδας Σύνθεσης Φωνής του ΙΕΛ, συμμετέχοντας ενεργά στην έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και αλγορίθμων ανάλυσης, επεξεργασίας, σύνθεσης και αναγνώριση φωνής.