'Ανθρωποι

Γεώργιος Ταμπουρατζής

Ερευνητές
Διευθυντής Ερευνών
Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου
+30 210 6875411

Ο Γ. Ταμπουρατζής έλαβε το Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου-Μηχανικού το 1989 από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Κατά την διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών του (Brunel University, 1989-1993), απέκτησε τους μεταπτυχιακούς τίτλους M.Sc.in Digital Systems (1990) και Ph.D. in Pattern Recognition & Neural Networks (1993). Συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" από το Φεβρουάριο του 1996. Από το Μάρτιο του 1999 κατέχει θέση ερευνητή ' στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά". Έχει συμμετάσχει στα προγράμματα ΕΥΦΩΝΟ, ΚΕΜΕΣ,-Πληροφοριακό Κέντρο για τη Μεσογειακή Συνεργασία, ΜΕΤΙS και METIS-2. Tου έχει ανατεθεί o συντονισμός των έργων VEMUS (έργο IST) και ΠΕΝΕΔ 03/ΕΔ97. Έχει ορισθεί κριτής σε επιστημονικά περιοδικά και σε επιστημονικά συνέδρια. Επίσης έχει διατελέσει μέλος Επιτροπών Προγράμματος και Εθνικών Επιστημονικών Επιτροπών διεθνών επιστημονικών συνεδρίων. Είναι μέλος του Τ.Ε.Ε. (από το 1989), όπως και του ΙΕΕΕ (από το 1990), του ΙΕΕΕ Systems, Man & Cybernetics Society (από το 1992), του IEEE Neural Networks Society από το 2003 και του IEEE Computational Intelligence Society από το 2005.