'Ανθρωποι

Σπυριδούλα Σταμούλη

Επιστημονικοί Συνεργάτες
Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου
+30 210 6875349
Η Σπυριδούλα Σταμούλη είναι διδάκτωρ Γλωσσολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στη διδακτορική της διατριβή μελέτησε την ανάπτυξη του αφηγηματικού λόγου σε παιδιά ηλικίας 7-12 χρόνων με μητρική γλώσσα την Ελληνική και σε παιδιά της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης που μαθαίνουν την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα.
Έχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης (ΜΑ) στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία (Τομέας Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και είναι απόφοιτος του Τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Εργάζεται στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. «Αθηνά» από το 2002 και έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα με κύριο αντικείμενο την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως πρώτης και δεύτερης γλώσσας. Ενδεικτικά αναφέρονται τα υλικά: Ένας Ιππότης στο κάστρο των Γραμμάτων και Ένας Ιππότης στο κάστρο των λέξεων (σειρά μαθημάτων για την εκμάθηση της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας), Ελληνοτουρκικό Λεξικό για παιδιά, Βασική Γραμματική της Ελληνικής, Άκουσμα (διαδικτυακή εφαρμογή με δραστηριότητες κατανόησης προφορικού λόγου), Η εξέλιξη της γλώσσας (εκπαιδευτικά σενάρια για τη διδασκαλία της Αρχαίας και της Νέας  Ελληνικής γλώσσας για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου). Επιπλέον, έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα με αντικείμενο την κατάκτηση της Ελληνικής ως πρώτης και δεύτερης γλώσσας και την αξιολόγηση της γλωσσικής επάρκειας.