'Ανθρωποι

Μαρία Ποντίκη

Επιστημονικοί Συνεργάτες
Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου
+30 210 6875442
Η Μαρία Ποντίκη συνεργάζεται με το ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά" από το 2012. Είναι υποψήφια διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, κάτοχος MSc στη Γλωσσική Τεχνολογία («Τεχνογλωσσία», Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ του ΕΚΠΑ και του ΕΜΠ, 2010), MSc στην Ιστορικο-Συγκριτική και Βαλκανική Γλωσσολογία (Τομέας Γλωσσολογίας-Τμήμα Φιλολογίας του ΑΠΘ, 2006) και απόφοιτος του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ (κατεύθυνση Γλωσσολογίας, 2002). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην περιοχή της αυτόματης ανάλυσης συναισθήματος και άποψης, σε θέματα μοντελοποίησης και αναπαράστασης γνώσης και γενικότερα στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη γλωσσικών πόρων και εφαρμογών για την αυτόματη εξαγωγή πληροφορίας από κείμενα (διαδίκτυο, άρθρα, ιστολόγια, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κτλ.) για την ελληνική και την αγγλική γλώσσα. 
Συμμετέχειεπίσηςστη διοργάνωση ερευνητικών εργασιών για την ανάλυση άποψης (sentiment analysis) στο πλαίσιο διεθνών διοργανώσεων/διαγωνισμών (International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval-2014, SemEval-2015), International Research-Centered Summer School in Cognitive Systems and Interactive Robotics, Social Media, Digital Preservation (IRSS13)).