'Ανθρωποι

Κατερίνα Πάστρα

Επιστημονικοί Συνεργάτες
Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου
+30 210 6875430
Η Κατερίνα Πάστρα είναι ερευνήτρια στον τομέα των γνωσιακών συστημάτων στο ΙΕΛ, και διευθύντρια του Ινστιτούτου Γνωσιακής ‘Ερευνας και Τεχνολογίας. Συντονίζει Ευρωπαϊκά και εθνικά έργα έρευνας και ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων των POETICON++ (FP7-ICT), POETICON (FP7-ICT) και της μελέτης «Διαλεκτική Εικόνας και Λόγου στην Ελληνική Γελοιογραφία». Η έρευνά της εστιάζει στην υπολογιστική συγχώνευση γλώσσας, κίνησης και αισθήσεων βάσει πειραματικών ευρημάτων από το χώρο των Νευροεπιστημών. Μεταξύ άλλων, ανέπτυξε την πρώτη ‘μινιμαλιστική γραμματική κίνησης’, δηλαδή ένα γενετικό φορμαλισμό της κίνησης στον αισθησιοκινητικό χώρο, άμεσα συσχετιζόμενο με νευροεπιστημονικές ανακαλύψεις. Μέσω αυτής της γραμματικής, η γλώσσα συναντά την κίνηση και τις αισθήσεις και μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αυτόματης επεξεργασίας κατά τις επιταγές της ‘ενσώματης’ Γνωσιακής Επιστήμης.
Η Κατερίνα είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας με ειδίκευση στη Γλωσσολογία (Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα), κάτοχος Μεταπτυχιακoύ Τίτλου Σπουδών στην Μηχανική Μετάφραση (UMIST, U.K.) και κάτοχος Διδακτορικού στην Τεχνητή Νοημοσύνη (University of Sheffield, U.K.) στα πλαίσια του οποίου διερεύνησε το θέμα της αυτόματης συγχώνευσης οπτικής και γλωσσικής πληροφορίας από όντα τεχνητής νοημοσύνης στα πλαίσια καθημερινής διάδρασης με τον άνθρωπο. Έχει εργασθεί ως ερευνήτρια σε διάφορα ερευνητικά έργα που αφορούσαν σε θέματα αυτόματης εξαγωγής γνώσης από κείμενα, και αυτόματης δεικτοδότησης και ανάκτησης πληροφορίας σε πολυμεσικό υλικό (CONCERTO/IST, SOCIS/EPSRC, REVEAL THIS/IST). Η Κατερίνα έχει διδάξει Αρχές Επικοινωνίας Ανθρώπου-Μηχανής/Ρομπότ και χρήση πειραματικών μεθόδων Γνωστικής Ψυχολογίας στην Ανάπτυξη Λογισμικού (University of Sheffield). Έχει διοργανώσει διεθνείς ημερίδες σε θέματα σχετικά με το ερευνητικό της πεδίο με χρηματοδότηση από την GOOGLE, το EU-Cognition Network και άλλους διεθνείς οργανισμούς. Έχει δημοσιεύσει άρθρα της σε διάφορα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, ένα εκ των οποίων έτυχε διακρίσεως από το British Computer Society. Είναι Senior IEEE Member και πρόεδρος της νεοϊδρυθείσας ομάδας του IEEE: Γλώσσα και Ενσώματη Νόηση.