'Ανθρωποι

Βασίλης Παπαβασιλείου

Επιστημονικοί Συνεργάτες
Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου
Ο Βασίλης Παπαβασιλείου έλαβε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το 1998. Η διπλωματική του εργασία είχε τίτλο «Ανάπτυξη συστήματος αναγνώρισης φωνής για εκπαιδευτικό λογισμικό». Το αποτέλεσμα της εργασίας του περιλαμβάνεται στο εκπαιδευτικό λογισμικό «Φιλογλωσσία». Το 2000 απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Γλωσσική Τεχνολογία (ΕΜΠ & ΕΚΠΑ). Το αντικείμενο της εργασίας του ήταν η στατιστική επεξεργασία του λογοτεχνικού ύφους με εφαρμογή στην αναγνώριση του συγγραφέα. Το 2010 έλαβε διδακτορικό δίπλωμα από τη σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΕΜΠ). Η διατριβή του έχει θέμα «Εντοπισμός, διαχωρισμός, κατάτμηση: Διεργασίες επεξεργασίας χειρόγραφων και πολυμεσικών δεδομένων εν όψει εφαρμογών Αναγνώρισης, Αρχειοθέτησης και Δεικτοδότησης». Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής του συμμετείχε στη διδασκαλία του μαθήματος «Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος».
Εργάζεται στο ΙΕΛ/Ε.Κ. "Αθηνά" ως μηχανικός πληροφορικής από το 1998, έχοντας συμμετάσχει στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη πολυμεσικών εκπαιδευτικών εφαρμογών (π.χ. «Ένας ιππότης στο κάστρο των Γραμμάτων», «ECDL Tests» (7CD-ROMs),  «Τρίγλωσσο Ορολογικό Λεξικό» και «Νέα Λογομάθεια». Επίσης, έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση των ερευνητικών και τεχνολογικών έργων «Πανόπτης» (Εντοπισμός κειμένου σε βίντεο), P61 (επεξεργασία και δεικτοδότηση πολυμεσικού υλικού), «Σύστημα Οπτικής Αναγνώρισης Χειρόγραφων Μαθηματικών Συμβόλων - ΣΑΜΣ»), «ΠΕΝΕΔ 2003 - Εφαρμογές Αναγνώρισης Προτύπων στη Γλωσσική Τεχνολογία» και PANACEA, QTLaunchPad, Abu-MaTran, ELRC (εφαρμοσμένη έρευνα στη γλωσσική τεχνολογία και ανάπτυξη συστημάτων για τη συλλογή μονόγλωσσων και δίγλωσσων κειμένων από το Διαδίκτυο).
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στα επιστημονικά πεδία της ψηφιακής επεξεργασίας εικόνων με έμφαση στην ανάλυση εικόνων κειμένου, της μηχανικής μάθησης και της αναγνώρισης προτύπων με εφαρμογές στη γλωσσική τεχολογία. Τα αποτελέσματα της ερευνητικών προσπαθειών του περιλαμβάνονται είτε σε εμπορικά προϊόντα (π.χ. Φιλογλωσσία) είτε σε εργαστηριακά πρωτότυπα, είτε σε λογισμικά ανοιχτού κώδικα (π.χ. ILSP-FC).
Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας από το 1998.