'Ανθρωποι

Δημήτρης Μαυροειδής

Επιστημονικοί Συνεργάτες
Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου
+30 210 6875427
Ο Δημήτρης Μαυροειδής είναι απόφοιτος του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Επίσης, έχει λάβει το δίπλωμα του μεταφραστή από το Βρετανικό Συμβούλιο. Έχει εργασθεί για 7 χρόνια στη βιομηχανία πληροφορικής πάνω σε συστήματα αυτόματης εξαγωγής πληροφοριών, και σχεδιασμού και υλοποίησης συστημάτων φωνητικής διεπαφής (IVR – Interactive Voice Response). Από το 2010 εργάζεται στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου όπου ασχολείται με συστήματα στατιστικής μηχανικής μετάφρασης και αποθετηρίων (repositories) για το έργο T4ME (Technologies for Multilingual Europe).  Έχει εμπειρία σε συστήματα στατιστικής μηχανικής μετάφρασης (moses), στη δημιουργία και χρήση στατιστικών γλωσσικών μοντέλων, καθώς και στην αυτόματη κατηγοριοποίηση κειμένων. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται τα εξής: Στατιστική Μηχανική Μετάφραση (προσαρμογή γνωστικού αντικειμένου, μετάφραση σε μορφολογικά πλούσιες γλώσσες), Στατιστικά Γλωσσικά Μοντέλα και Αυτόματη Κατηγοριοποίηση Κειμένων.