'Ανθρωποι

Μαρία Κουτσομπόγερα

Επιστημονικοί Συνεργάτες
Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου
+30 210 6875444
Η Μαρία Κουτσομπόγερα εργάζεται ως γλωσσολόγος στο ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά" από το 2002. Είναι διδάκτωρ Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (τίτλος διατριβής: Η πολυτροπικότητα στις τηλεοπτικές συνομιλίες), κάτοχος MSc στη Γλωσσική Τεχνολογία («Τεχνογλωσσία», διατμηματικό διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα του ΕΚΠΑ και του ΕΜΠ, 2004) και απόφοιτος του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (κατεύθυνση Γλωσσολογίας, 2000). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα, για τα οποία έχει παρουσιάσει συναφείς δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, εστιάζονται σε θέματα ανάπτυξης και επεξεργασίας κειμενικών και πολυμεσικών ηλεκτρονικών σωμάτων κειμένων, πολυτροπικής ανάλυσης διαλόγου, καθώς και υπολογιστικής μορφολογίας, σύνταξης και σημασιολογίας. Έχει συμμετάσχει σε ελληνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα (META-NET, POETICON, COST Action 2102, BulTM, REVEAL-THIS, TV++, Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων, ΕΘΕΓ).