'Ανθρωποι

Βασίλης Κατσούρος

Επιστημονικοί Συνεργάτες
Διευθυντής Ερευνών
Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου
+30 210 6875305

Ο Βασίλειος Κατσούρος αποφοίτησε το 1992 από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με βαθμό Πολύ Καλά (7.98). Το 1993 έλαβε με διάκριση το μεταπτυχιακό δίπλωμα Μάστερ στις Επικοινωνίες και την Επεξεργασία Σήματος (Msc with Distinction in Communications and Signal Processing) από το Imperial College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και το 1997 το διδακτορικό του δίπλωμα από το ίδιο Πανεπιστήμιο.  Η διδακτορική του διατριβή εντάσσεται στην περιοχή του Στοχαστικού Ελέγχου και ο τίτλος της ήταν «Modeling and Control of flotation phenomena». Από το 1993 έως το 1997 ο κ. Κατσούρος κατείχε τη θέση του Βοηθού Ερευνητή (Research Assistant) μέλος της Ερευνητικής Ομάδας ‘Adaptive Control and Stochastic Systems’ στο Διατμηματικό Ερευνητικό Κέντρο της Μηχανικής Επεξεργασίας Συστημάτων (Intedisciplinary Research Centre for Process Systems Engineering) του Imperial College.  Ήταν υπεύθυνος για το ερευνητικό έργο Statistical Analysis, Stochastic Modelling and Control of Flotation Processes.  Στο ίδιο διάστημα δίδαξε στο τμήμα των Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Electrical and Electronics Department) του Imperial College μαθήματα σε προπτυχιακό επίπεδο που περιλαμβάνουν μαθηματικές μεθόδους, ηλεκτρονική και αυτόματο έλεγχο.

Από το 1998 εργάζεται στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) και στο διάστημα 2000-2009 ήταν υπεύθυνος του Γραφείου Ελέγχου Ποιότητας του ΙΕΛ. Το 2001 ο κ. Κατσούρος συμμετείχε στην ομάδα ερευνητών του ΙΕΛ που ίδρυσαν την LIBRIS-TECH ως τεχνοβλαστό (spin-off) εταιρεία του Ινστιτούτου. Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2004 κατείχε τη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου.

Τον Σεπτέμβριο του 2004 εκλέχθηκε σε θέση Ερευνητή Γ’ βαθμίδας και από τον Δεκέμβριο του 2009 εξελίχθηκε σε Ερευνητή Β’ βαθμίδας. Τον Ιούλιο του 2009 εκλέχθηκε μέλος του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του ΙΕΛ και στο διάστημα από τον Σεπτέμβριο του 2009 έως τον Οκτώβριο του 2010 εκτελούσε χρέη Αναπληρωτή Διευθυντή του ΙΕΛ.

Έως σήμερα έχει συντονίσει τον έλεγχο ποιότητας 30 εμπορικών προϊόντων λογισμικού του ΙΕΛ καθώς και τον έλεγχο ποιότητας 6 συστημάτων λογισμικού αναπτυξιακών προγραμμάτων. Παράλληλα έχει ασχοληθεί με ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα με αντικείμενο πολυμεσικές εφαρμογές που ενσωματώνουν εργαλεία γλωσσικής τεχνολογίας για την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, πολυμεσικές εφαρμογές για την προβολή πολιτιστικού περιεχομένου, πολυμεσικά ηλεκτρονικά λεξικά και συστήματα διαχείρισης πολιτιστικού και τουριστικού περιεχομένου. Κατά το διάστημα 2000 έως το 2002 ο κ. Κατσούρος υπήρξε Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ‘Multimedia Young Children Thesaurus for Educational Purposes(MYTHE)’, IST-1999-12395. Από το 2006 συμμετέχει ως τεχνικός υπεύθυνος σε έργα πολιτιστικής τεχνολογίας που αφορούν στην ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των αρχείων πολιτιστικού περιεχομένου. Είναι επιστημονικός συνεργάτης στην εκπόνηση τεσσάρων διδακτορικών διατριβών σχετικά με την δεικτοδότηση ομιλητών σε αρχεία φωνής, την αναγνώριση χειρόγραφων χαρακτήρων στην Ελληνική, την αναγνώριση χειρόγραφων μαθηματικών εκφράσεων και ανάκτηση μουσικής.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος, Πιθανότητες και Στοχαστικές Ανελίξεις, Στατιστική Ανάλυση, Θεωρία Παιγνίων, Συστήματα Πολυμέσων και Διασφάλιση Ποιότητας Λογισμικού. Είναι μέλος του IEEE (the Institute of Electrical and Electronic Engineers) από το 1992, του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (ΤΕΕ) από το 1992 και της American Mathematical Society από το 1999.  Από το 1999 είναι πιστοποιημένος ειδικός διαπραγματευτής (market maker/trader) του Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών.