'Ανθρωποι

Σωτήρης Καραμπέτσος

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου
+30 210 6875405
Ο Σωτήρης Καραμπέτσος είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ από το ΕΜΠ (2004) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις Τηλεπικοινωνίες από το πανεπιστήμιο Brunel του Λονδίνου (2003). Επίσης, είναι πτυχιούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός από το τμήμα Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ Αθήνας (1999).
Από το 2003 αποτελεί μέλος του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ)/ Ε.Κ ”Αθηνά” και παράλληλα εκπονεί την διδακτορική του διατριβή στη θεματική περιοχή της Επεξεργασίας και Σύνθεσης Φωνής από Κείμενο στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ του ΕΜΠ. Διδάσκει μαθήματα στο χώρο των Τηλεπικοινωνιών, ως Εργαστηριακός Συνεργάτης του τμήματος Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ Αθήνας.
Έχει συμμετάσχει ερευνητικά και αναπτυξιακά σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στους τομείς της τεχνολογίας φωνής και της επεξεργασίας σημάτων, της υπολογιστικής νοημοσύνης, καθώς και των τηλεπικοινωνιών.
Στα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται, η Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων, η Αναγνώριση Προτύπων, η Υπολογιστική Νοημοσύνη και οι Τηλεπικοινωνίες με εφαρμογές σε τομείς όπως, η Ανάλυση και Σύνθεση Φωνής, η Επεξεργασία Βιολογικών Σημάτων, η Επεξεργασία Εικόνας, τα Συστήματα Πολυμέσων και τα Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα (ενσύρματα, ασύρματα και οπτικά δίκτυα).
Έχει συμμετάσχει σε δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά, στους παραπάνω τομείς.