'Ανθρωποι

Βασιλική Κάντζου

Επιστημονικοί Συνεργάτες
Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου
+30 210 6875350
Η Βίκυ Κάντζου είναι γλωσσολόγος, απόφοιτος του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και διαθέτει μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών στη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (διατμηματικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Αθηνών). Το 2010 ολοκλήρωσε τη διδακτορική της διατριβή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με θέμα «Η χρονική οργάνωση του αφηγήματος στην κατάκτηση της ελληνικής ως πρώτης και ως δεύτερης γλώσσας». Τμήμα της διατριβής εκπονήθηκε με υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.). Από το 2002 εργάζεται στο ΙΕΛ, στο τμήμα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, και έχει συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα που αφορούν τη συγκρότηση εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία της γλώσσας (Άκουσμα, Η εξέλιξη της γλώσσας, Εκπαιδευτικός Θησαυρός Ελληνικών Κειμένων, Τρίγλωσσο Ορολογικό Λεξικό, «Ένας Ιππότης στο Κάστρο των Γραμμάτων», «Ένας Ιππότης στο Κάστρο των Λέξεων»). Επιπλέον, έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα που αφορούν την κατάκτηση της ελληνικής ως πρώτης και ως δεύτερης γλώσσας και την αξιολόγηση της γλωσσικής επάρκειας ομιλητών της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Τέλος, από το 2001 διδάσκει ελληνικά σε ξένους στο Διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.