'Ανθρωποι

Μαρία Γιάγκου

Επιστημονικοί Συνεργάτες
Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου
+30 210 6875353
Η Μαρία Γιάγκου είναι διδάκτωρ Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στη διδακτορική της διατριβή διερεύνησε τις δυνατότητες αξιοποίησης Ηλεκτρονικών Σωμάτων Κειμένων (ΗΣΚ) στη γλωσσική εκπαίδευση και πρότεινε μια μεθοδολογία αυτόματου προσδιορισμού της αναγνωστικής δυσκολίας κειμένων με στόχο τη συγκρότηση παιδαγωγικά κατάλληλων ΗΣΚ. Έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών (MSc) στη Γλωσσική Τεχνολογία (διατμηματικό διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου) και είναι απόφοιτος του Τμήματος Φιλολογίας του ΑΠΘ. Εργάζεται στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" από το 1998 ως επιστημονικός συνεργάτης. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος ευρωπαϊκών και εθνικών Ε&Α προγραμμάτων στους τομείς της Τεχνολογικά Υποβοηθούμενης Μάθησης και της Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας.