'Ανθρωποι

Στυλιανός Μπακαμίδης

Ερευνητές
Διευθυντής Ερευνών
Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου
+30 210 6875401

Ο Στυλιανός Μπακαμίδης έλαβε το 1982 έλαβε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Ε.Μ.Π. (τίτλος διπλωματικής εργασίας: Ελάχιστης μεταβλητότηας αποσυνέλιξη σεισμικών σημάτων),  και στην συνέχεια μετέβη στην Αγγλία όπου έλαβε το πτυχίο  Master of Science (Electronics) από τα King και Chelsea Colleges, University of  London το 1985 (τίτλος διατριβής “The Effects of Band-limiting and Hard-limiting in Various Modulation Schemes”). Το 1988 ανεκηρύχθη διδάκτωρ Μηχανικός του ΕΜΠ σε θέματα επεξεργασίας φωνής (θέμα διδακτορικής διατριβής: “Σύνθεση Ελληνικής Φωνής με Κανόνες”).

Από το 1986 έως το 1988 συμμετείχε σαν εξωτερικός συνεργάτης στην εκπαιδευτική δραστηριότητα του Τομέα Πληροφορικής του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ. Από το 1989 έως το 1992 εργάσθηκε στον ιδιωτικό τομέα. Είναι ερευνητής Α’ βαθμίδας και υπεύθυνος του Τμήματος Τεχνολογίας Φωνής και Ηχου του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ). Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εστιάζονται στην επεξεργασία γλώσσας και φωνής, αναγνώριση προτύπων  και  φασματική ανάλυση.Έχει 60 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια, βιβλία και διπλώματα ευρεσιτεχνίας και έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 30 εθνικά και κοινοτικά ερευνητικά προγράμματα.