'Ανθρωποι

Φωτεινή Σιμιστήρα

Επιστημονικοί Συνεργάτες
Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου
+30 210 6875342
Η Φωτεινή Σιμιστήρα αποφοίτησε το 1996 από το Τμήμα Ηλ. Μηχ & Μηχ. Υπολ. του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Από το 1997 μέχρι και σήμερα αποτελεί μέλος του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" (ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά"). Έχει συμμετάσχει ενεργά στην ερευνητική δραστηριότητα ποικίλων Ευρωπαϊκών και Εθνικών έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Ενδεικτικά αναφέρονται: "Λογονόστηση" (εκπαιδευτικό λογισμικό ενισχυτικής διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας με γλώσσα υποστήριξης την Ρωσική σε παιδιά επαναπατρισθέντων ομογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση που έχουν την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα), "Λογότοπος" (σειρά μαθημάτων για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας προσαρμοσμένα στη σχολική διδακτέα ύλη της Α΄ Γυμνασίου, όπως αυτή ορίζεται από το Πρόγραμμα Σπουδών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου), "Γλώσσα – Οι περιπέτειες των λέξεων" (εκπαιδευτικό λογισμικό διαχρονικής και συγχρονικής θεώρησης της γλώσσας για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου), "Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Ανάπτυξης Βορείου Ελλάδας" (σύντομη και εκλαϊκευμένη ενημέρωση των επιχειρηματιών και μελλοντικών επενδυτών καθώς και του ευρύτερου κοινού, όσον αφορά στις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας και στις προϋποθέσεις ταυτόχρονου σεβασμού τόσο της κοινωνίας, όσο και του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος), "Φιλογλωσσία" (πολυμεσική εφαρμογή για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας), "MYTHE" (παράλληλη διδασκαλία της μητρικής και δύο ξένων γλωσσών), "ECDL Basic – Έκδοση 4.0, Windows & Office 2000", "ECDL Basic – Έκδοση 4.0, Windows XP & Office 2002", "ECDL Advanced – Έκδοση 4.0, Office 2002", "Σύστημα Οπτικής Αναγνώρισης Χειρόγραφων Μαθηματικών Συμβόλων – ΣΑΜΣ" (σύστημα αναγνώρισης χειρόγραφων μαθηματικών συμβόλων και γραφημάτων), "Πανόπτης" (σύστημα εντοπισμού κειμένου σε βίντεο).
Από το 2007 είναι υποψήφια διδάκτωρ του Τμήματος Ηλ. Μηχ & Μηχ. Υπολ. του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με αντικείμενο την «Αναγνώριση χειρόγραφων μαθηματικών παραστάσεων», υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ. Γ. Καραγιάννη.